KHÚC NGÂM MÙA THU

09/08/2022 13:00 0 bình luận
Tìm đâu cho đủ hoa vàng
Để ta kết chuỗi trang hoàng cho thu?

Tìm đâu đủ khói lam mờ
Thả vào đồng đất, bãi bờ, rừng cây?

Tìm đâu vài vạt mây bay
Để giời bớt nỗi ngày ngày thiên thanh?

khúc ngâm mùa thu

Ngàn năm xưa đã thu rồi

Ngàn năm sau nữa đất giời còn thu

 

Chỉ lo lòng đất không mùa

Làm sao nghe được tiếng thu dịu dàng!

 

Tìm đâu cho đủ hoa vàng

Để ta kết chuỗi trang hoàng cho thu?

 

Tìm đâu đủ khói lam mờ

Thả vào đồng đất, bãi bờ, rừng cây?

 

Tìm đâu vài vạt mây bay

Để giời bớt nỗi ngày ngày thiên thanh?

 

Tìm đâu ra lá sen xanh

Để còn bọc cốm cho mình gửi ta?

 

Tìm đâu móc với sương sa

Để vai mình lạnh, để da mình mềm?

 

Tìm đâu lá lạc bên thềm

Để than van những nỗi niềm biệt ly?

 

Người đi hun hút người đi

Lấy gì nhàn nhã, lấy gì bằng an?

 

Nỗi nào quấy mãi không tan

Càng đem chôn chặt lại càng xót thương?

 

Nỗi nào khiến quạ kêu sương

Khiến giăng bạc phếch dọc đường nhân gian?

 

Người xưa nước mắt chứa chan

Người nay đẫm lệ ôm đàn phù vân

 

Đàn xưa gảy khúc phong trần

Đàn nay thì cũng mấy lần đứt dây!

 

Thì thôi, hãy uống cho say

Miệng cười khanh khách, mặt gay gay hồng

 

Tình đời đâu khác mà mong

Sầu chưa bán được, còn đong làm gì?

 

Nhìn đời, bẻ bút quăng đi

Mai mùa thu tới, lấy gì làm thơ?

 

Tác giả: Đỗ Trung Lai

Nguyễn Hoàng Yến  Follow

Thơ quán và tác giả Nguyễn Hoàng Yến xin cảm ơn quý độc giả, cô bác anh chị em và các bạn ghé đọc, yêu thương và chia sẻ nội dung. 

 

3.53 / 5 trên 210 lượt đánh giá